Sektionen är vilande. Om någon vill vara sektionsledare och starta den igen, kontakta styrelsen.