Föreningen som ger de Ericssonanställda i Stockholmsområdet en möjlighet till aktiviteter inom sport/idrott, friluftsliv och annan liknande verksamhet.

Organization for Ericsson employees in the Stockholm area providing opportunities within sport, outdoor activites and similar groups.