badminton2.JPGEricsson for Me har öppnat möjligheten att köpa medlemskap i ESIK för 2016! (English below)

Detta gör du på följande sätt i Ericsson for Me:

Gå in på Mina förmåner, rulla ned till Ericssons fritidsklubbar och där väljer du Stockholm - Ericsson Stockholm Idrottsklubb - ESIK.

Först väljer du vilket år du vill köpa medlemskap för; 2015 eller 2016.

Medlemskapet kostar bara 429:- för 2016 (150:- i löneavdrag och 279:- från Ericsson for Me), pensionärer betalar dock 150:-.

OBS! Köper du medlemsskap gällande 2016 dras summan på 2016 års hälsokonto, inte på ev. kvarvarande peng för 2015!

Under Sektionsval / intresseanmälan utan extra avgift (ingår i ESIK aktivitetsavgift) väljer du de sektioner du är intresserad av.

Vill du betala sektionsavgift via Ericsson for Me (gäller nu badminton, golf, innebandy, orientering och rinkbandy) så klickar du i rätt sektion(er) i Sektionsval med extra avgift utöver ESIK aktivitetsavgift.
OBS! Först måste du ha klickat motsvarande sektion under Sektionsval... ovan!

Att föredra är att betala sektionsavgiften samtidigt som medlemsskapet köps, detta underlättar för styrelsen administrativt!

Klicka på ”Beräkna”, titta att du fått rätt leveransdatum (tex 2016-01-01), klicka i ”Jag har läst och är införstådd med...” och tryck sedan ”Gå vidare”.

Kontrollera alla uppgifter och om de är OK, tryck på ”Godkänn och skicka”

Pensionärer anmäler medlemsskapet på "vanligt" sätt via ESIKs hemsida, http://www.esik.se/medlem/pension.html, och följer sedan instruktionen.

Om du råkat göra fel så kontakta Benify support och be dem rätta till -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 08-210200.

Missa inte vår värvningskampanj, se vår hemsida http://www.esik.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ericsson for Me has opened for buying your membership for 2016!

Here is how you do in Ericsson for Me:

In the portal click on Mina förmåner, scroll down to Ericssons fritidsklubbar and then you click on Stockholm - Ericsson Stockholm Idrottsklubb - ESIK.

First chose for which year you want to buy membership for; 2015 or 2016.

The membership costs only 429 SEK for 2016 (150 SEK in salary deduction and 279:- via Ericsson for Me), pensioners pay 150 SEK.

N.B! Chosing "2016" means that the membership fee will be charged to 2016 health account, not to 2015!

In Sektionsval / intresseanmälan utan extra avgift (section-choices included in the membership fee) select the activities you are interested in.

If you would like to pay the sectionfee via Ericsson for Me (only valid for sections badminton, golf, floorball, orienteering and rinkbandy) select the appropriate section(s) in Sektionsval med extra avgift utöver ESIK aktivitetsavgift (section-choices for an extra fee).

N.B! First you have to have selected the corresponding section(s) in Sektionsval... above!

It's preferred that you pay any sectionfee at the same time you apply for the membership, this makes it easier for the board administratively!

Click on “Beräkna” (Calculate), check that you have got the correct delivery date (e.g. 2016-01-01), click the box saying that you have understood the terms “Jag har läst och är införstådd med...”.

Those terms says that this benefit can lead to salary deduction and if that cannot be done (because you are e.g. on maternity leave), Ericsson has the right to send the invoice to your home address.

Then you click on Gå vidare, proceed to order.

Check your personal information and finally click on “Godkänn och skicka” (Accept and send).

Pensioners get their membership the "usual" way via ESIK homepage, http://www.esik.se/medlem/pension.html, and then follow the instruction.

If you accidentally have done something wrong contact Benify support to get it rectified -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 08-210200.

Don’t miss our recruitment campaign on the ESIK-homepage - http://www.esik.se/


Follow us

sv Swedish en English

Kalender

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31