Varför meditera?

Meditation är en viktig del i yogan. I kundaliniyoga brukar varje pass alltid avslutas med en meditation. Det finns många sätt att meditera och det har skrivits tusentals böcker i ämnet.

I Indien och i en stor del av övriga Asien har människor under tusentals år utövat olika former av meditation som ett sätt att nå andlig klarhet. Även här i väst har under lång tid meditation tränats av ett litet antal personer. Huvudsakligen sådana som varit intresserade av buddismen.

En grupp som bl.a. har nytta av meditation är personer med högt blodtryck. Många av dem har kunnat minska eller helt sluta med sina mediciner. Kroppen negativa reaktioner på stress minskar. Meditation renar sinnet och får kroppen att slappna av. Liksom yoga ger meditation andrum (rum för anden) och meditation syftar även till att stärka viljan och förmågan att ordna sin egen tillvaro på bästa sätt. Man kan säga om meditation att den hjälper dig att:

Finna ett inre lugn som hjälper till att utveckla din intuition

Bli mindre reaktiv, d v s mindre styrd av enbart dina känslor

 

======================================================================================

Why meditating?

Meditation is an important part of yoga. In Kundalini Yoga usually each session always ends with a meditation. There are many ways to meditating and there have been thousands of books on the subject.

When you meditate you become less reactive, that is less controlled by only your feelings and helps to develop your intuition

sv Swedish en English

Kalender

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31