Även för 2021 kommer vissa sektioner att ta ut en extra sektionsavgift via Ericsson for Me. Vid medlemsanmälan är medlemsavgiften på 500 kr alltid "default" och utöver detta kan du markera om du vill köpa den extra sektionsavgiften. För övriga sektioner tas eventuella aktivitetsavgifter ut på annat sätt. Vill du enbart ha information från sektionerna markerar du dem du har intresse av i det övre fältet på Ericsson for Me. Du kommer då med på sektionernas distributionslistor.

Följande sektionsavgifter gäller 2021 (pensionärer betalar 35% av sektionsavgiften på ESIKs plusgirokonto 55 58 62-2):

Badminton
795 kr, i avgiften ingår spel i Kista Racket Center på sektionens tider.

Orientering
200 kr, i avgiften ingår start-och kartavgift på alla våra träningar.

Golf
1300 kr, i avgiften ingår enbart 10 spelrätter; alt. 2300 kr för 15 spelrätter. (ej möjligt att teckna sig för spelrätter efter 31/5 för pensionärer eller anställda ej anslutna till Ericsson for me).

Rinkbandy
2000 kr, i avgiften ingår träning i ishall samt spel i korplag.

Bordtennis
500 kr.

Basket
1200 kr.

Har du frågor kring avgifterna, kontakta respektive sektion för mer information.

In English in short:

 

Also during 2021 you can pay the extra section fee via Ericsson for Me.

Following section fees are valid 2021 (retired persons pay 35% of the section fee to ESIKs plusgirkonto 55 58 62-2):

Badminton
795 kr, in the fee you have possibility to play at Kista Racket Center on the badminton section’s scheduled times.

Orientering
200 kr, in the fee you pay for starting fee and map fee for all trainings.

Golf
1300 kr, in the fee only 10 playrights are included; or 2300kr for 15 playrights. (it's not possible to sign up for the playrights after 31/5 for retired workers or employee not connected to Ericsson for me).

Rinkbandy
2000 kr, in the fee you have access to training at the rink and for playing in the “korp”  team.

Table tennis
500 kr.

Basketball
1200 kr.


sv Swedish en English

Kalender

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30