Sadhana

Sadhana är en medveten aktivitet, som innehåller ett vitaliserande yogapass åtföljd av en timmes stämningsfull meditation.. Vi väljer medvetet att vakna upp under de tidiga morgontimmarna istället för att sova. Vi tränar medvetet kroppen och mediterar. Det regelbundna utövandet av Sadhana, trots frestelsen att låta bli, innebär att vi växer i viljekraft, självtilit och förmågan att koncentrera oss.

Ett regelbundet utövande av yoga och meditationsövningar kallas för Sadhana.

Yogan balanserar även alla dina mentala och fysiska rytmer vilket innebär att flödet under dagen blir mycket bättre.

=======================================================================

Sadhana

Sadhana is a conscious activity, which includes a rejuvenating yoga class followed by an hour's evocative meditation .. We consciously choose to wake up in the early hours of the morning instead of sleeping. We train your body consciously and meditating. The regular practice of Sadhana, despite the temptation to resist, means that we are growing in willpower and ability to concentrate.

sv Swedish en English

Kalender

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31