Find information in English further down.

 

Notera att denna inbjudan endast gäller första resan. En separat inbjudan kommer skickas senare för januari resan..

 

ESIKs längdåkningssektion inbjuder till träningshelger i Orsa/Grönklitt säsongen 2019-2020

Resan är i första hand avsedd för Ericsson anställda, men i mån av plats, så är övriga personer också välkomna att delta.

 

Den nästa helg är bokad i januari: torsdag 9/1 - söndag 12/1 2020

 

Snösituation:

Mycket snö i Orsa hittills iår med runt 40 km spår öppen. Se web kamera: http://www.webbkameror.se/skidkameror/orsa_gronklitt/orsa_gronklitt_stadion.php

 

Boende och länk till hemsida: Boende i 6-bädds stugor med självhushållning. Stugorna är tillgängliga från kl 15:00 på torsdagen och utcheckning sker senast kl 11:00 på söndagen.

Orsa/Grönbklitt hemsida: http://www.orsagronklitt.se/

 

Resa: Samåkning i egna bilar.

 

Pris för medlemmar i ESIK: 500,-/person

Pris för icke medlemmar i ESIK/ icke Ericssonanställda: 900,-/person.

 

I avgiften ingår boende, avresestädning och avbokningsavgift (snögaranti).

 

Spårkort: 130 kr/dag betalar du själv, finns att köpa i sportshoppen och i receptionen.

 

Skidlektioner: Ingen skidundervisning ingår,  men skidlektioner kan bokas av dig själv via http://langdskola.se/

 

Anmälan: Via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ange ditt namn, mobiltelefonnummer, om du har tillgång till bil eller om du åker samåker med någon samt om du planerar avresa torsdag eller fredag.

 

Betala till Ericsson Stockholm IK:s pg 555862-2 och ange ditt namn och "Orsa2".

 

Din anmälan är bindande och giltig först när betalning har skett. Ingen återbetalning sker från ESIK vid inställd resa men en annan skidåkare kan ta över din plats om du hittar en ersättare.

 

Frågor: Ann-Caroline Lundberg +46 10 715 15 18

 

 

Välkommen!

Ann-Caroline Lundberg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ESIKs cross country skiing section invites to weekend training in Orsa/Grönklitt season 2019-2020

The ski trip is in first hand for Ericsson employees, but others are welcome in case of free cabin space.

 

Note, this invitation is only valid for the first weekend. A separate invitation will be sent out later on for the January trip.

 

Planned cross country ski trips:

The next weekend is planned in January to: Thursday 9th to Sunday 12th 2020

 

Snow situation & forecast:

Currently around 40 cm of snow and 40 km of trails open.   See Web camera: http://www.webbkameror.se/skidkameror/orsa_gronklitt/orsa_gronklitt_stadion.php

 

Accommodation and web link: Will be in 6 beds cabins with self-service by bringing own bed sheets, towels, toilet paper & dishing powder

The cabins are available from Thursday 3 PM. Check out latest on Sunday 11 AM.

 

Travel: Car-sharing with own cars.

 

Price for ESIK members: 500 SEK/person

Price for non ESIK members/ non Ericsson employees: 900 SEK/person.

 

The fee includes accommodation, departure cleaning and a cancellation fee (snow guarantee).

 

Ski track pass: 130 SEK/day is paid by yourself and are for sale in the reception or ski shop.

 

Ski lessons: No Ski lessons are included, but you can book ski lessons yourself via http://langdskola.se/

 

Register: Via e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . State your name, phone number and if you plan to leave on Thursday or Friday. Also mention if you intend to drive your own car (any free seats?), travel with someone else or if you look for a free seat.

 

Payment: Pay to Ericsson Stockholm IK:s pg 555862-2 and state your name and "Orsa2".

 

Your registration is binding and is valid first after payment. No refunds will be made by ESIK if you cancel the trip but if you find someone to replace you another skier can take your place.

 

Questions to: Ann-Caroline Lundberg +46 10 715 15 18

 

Welcome!

Ann-Caroline Lundberg

sv Swedish en English

Kalender

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30