Forsbergs vandringspris, instiftat av Henry Forsberg, premierar filtigt deltagande i träningar och tävlingar. Regler finns nedan .

Arne Östbergs vandringspris premierar goda resultat på de olika klubbmästerskapen. Regler finns nedan .

Stipulationsnålar av olika valörer ges till deltagare som samlat 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800 resp 1000 deltagarpoäng. Regler finns nedan .

Plaketter får de som placerar sig bäst i respektive klubbmästerskap.