Stressa mindre med yoga

Prova gärna denna meditation för att minska din stress med Gurubachan Singh.

Yoga är en metod för att stärka nervsystemet och hjärnans funktioner. Genom olika uthållighetsövningar, mentala fokus-tekniker, hand- och fingerövningar (mudras) som påverkar hjärnan och reglerar hormonflödet samt olika ljudkombin-ationer (mantra) lär du dig att styra tankarna och stilla ditt oroliga, uppstressade sinne.

===============================================================================

Reduce stress with yoga

Yoga is a method to strengthen the nervous system and brain function. Through various exercises, endurance, mental focus techniques, hand and finger positions(mudras) that affects the brain and regulates hormone flows and different sound combinations (mantra), you can learn to control the mind and calm your restless mind.


sv Swedish en English

Kalender

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31